Zrealizujte predaj spoločnosti bez problémov

Pri predaji s.r.o. je pre kupujúceho dôležité aby poznal, čím sa spoločnosť zaoberala. Je potrebné, aby to spoločník doložil kupujúcemu v dokumentácií. Spolu s predajom s.r.o. sa kupujúcemu odovzdáva podrobná dokumentácia firmy. Táto spočíva najmä v odovzdaní kompletného účtovníctva, zakladateľských listín a zmlúv a všetky smernice, na základe ktorých spoločnosť fungovala. Nový majiteľ by si mal vedieť vytvoriť pravdivý a reálny obraz o spoločnosti.

predaj sro

Aké kritéria musí spĺňať spoločnosť s.r.o. pri predaji?

Najzákladnejším a hlavným kritériom pri predaji s.r.o. je, ktoré musí spoločnosť vždy spĺňať je, že nesmie mať žiadne záväzky. Predávaná spoločnosť musí mať naozaj nulové záväzky, inak by sa predaj s.r.o. nemohol uskutočniť. Výška majetku spoločnosti sa musí teda rovnať výške jej vlastného imania. Ak sa stane, že predávaná s.r.o. spoločnosť má nejaké záväzky, spoločník alebo spoločníci by mali poznať štruktúru a predovšetkým výšku týchto záväzkov, mali by sa snažiť o  ich definitívne vyrovnanie. Pokiaľ ide o záväzky voči jednému zo spoločníkov spoločnosti, je možné ich vysporiadať a všetky ostatné záväzky voči tretím osobám je tiež potrebné uhradiť.

Záleží na minulosti spoločnosti pri predaji?

Ak chcete, aby predaj s.r.o. dopadol bez problémov, je dôležité, aby ekonomická minulosť spoločnosti bola v poriadku. Pri predaji s.r.o. sa posudzuje ekonomika spoločnosti a z hľadiska predaja má väčšiu šancu spoločnosť, ktorá má kratšiu ekonomickú minulosť. To znamená, že bola založená aspoň pred rokom. Predaj spoločnosti s dlhšou históriou je náročnejší, no stále je vysoká šanca, že bude spoločnosť predaná.

Musí byť predávaná spoločnosť platiteľom DPH?

Jedným z možných kritérií na posúdenie predaja spoločnosti s.r.o., je to či je spoločnosť platiteľom DPH. Ak je spoločnosť platiteľom DPH, je tu veľká šanca, že niekto bude mať záujem kúpiť predávanú spoločnosť. Avšak firma musí byť registrovaná ako oprávnený platiteľ dane. Predaj s.r.o. jednoznačne urýchli, ak je spoločnosť platiteľom DPH. Ak spoločnosť s ručením obmedzeným nie je registrovaným platiteľom DPH, šance na predaj s.r.o. sa výrazne znižujú, pretože v predaji ide o nevýhodu.