Čo je v živote dôležité?

Niekedy sa skrátka stane, že sa v živote trochu stratíte. Človeku sa to často stane s povinnosťami. Preto, aby prežil potrebuje chodiť do práce a platiť poplatky, aby mal kde bývať, čo jesť, ale hlavne aby mohol robiť aj to čo ho v živote baví. Aby skrátka mohol žiť.

Niekedy sa to však tak stane, že človeka pohltí koliesko povinností, ráno vstáva, zhltne raňajky, aby šiel do práce, kým sa vráti domov je osem hodín, trochu si oddýchne, spí a znovu ide do práce. Niekedy je tej práce tak veľa, že človek proste nemá čas už na nič iné a tak trochu zabudne na všetky tie veci, ktoré sú v živote skutočne dôležité.

A čo je v živote skutočne dôležité? Aký má vlastne život zmysel? Ako žiť, aby človek žil rád? Aby si ten život dokázal užiť, aby pre neho bol hodnotný. Aké sú hodnoty pre ktoré sa oplatí žiť?

To všetko sú otázky na ktoré nie je ľahké odpovedať. Ľudia si ich kladú už od nepamäti a už od nepamäti na ne odpovedajú rôznymi spôsobmi. Odpovede vytvorili rôzne filozofie, ktoré sa dajú zoskupiť na rôzne prúdy a podobné ideologický smery. Základný rozdiel stanovil už Platón, čo by idealista a racionalista a Aristoteles ako zakladateľ empirizmu a materialista. Dnešná filozofia už rozlišuje rôzne ďalšie filozofické prúdy ako existencionalizmus, fenomenológiu, filozofiu životu a iné.

Čo tým chcem povedať je, že každý si odpovede na tieto otázky musí nájsť sám za seba. Kým pre niekoho je najdôležitejšia otázka dňa to, ako sa dá najlepšie urobiť ppc reklama, ktorý nivelačný systém na dlažbu je najlepší alebo aký športový kočík kúpiť, iný si našťastie ešte neprestal lámať hlavu s otázkou, čo je skutočne dôležité. O čo má zmysel v živote usilovať a kam smerovať. Ako život využiť tak, aby mal skutočný zmysel!