Zoznámte sa s network marketingom

Pojmy ako network marketing, multi-level marketing (MLM), respektíve ich slovenské podoby sieťový či viacúrovňový marketing sú často skloňované nielen v marketingovej teórii. Akiste ste sa už s nimi stretli aj vy. Nie každý však vie, o čo presne ide.

 

Tak trochu iný priamy predaj

Network marketing je osobitou formou priameho predaja a tiež osobitou formou distribúcie tovarov od výrobcov k spotrebiteľom. Z tradičného distribučného kanála vynechávajú výrobcovia maloobchod. Predaj produktov im zabezpečujú predajcovia, ktorí majú priamy kontakt s konečnými spotrebiteľmi, najčastejšie v ich bydlisku (viď podomoví obchodníci) alebo na pracovisku. Oproti klasickému priamemu predaju je tu však jeden zásadný rozdiel. Pri sieťovom marketingu získava predajca odmenu nielen za predané produkty, ale aj za to, že do siete zapojí ďalších predajcov.

Princíp hierarchickej siete

Princíp network marketingu je v podstate triviálny. Predstavte si, že predajca získa do siete desať predajcov a každý z tých desiatich získa takisto desať nových predajcov. Zisk bude mať nielen z tých desiatich, ktorých sám získal, ale aj z tých, ktorých získali oni. Na prvej úrovni pod ním je 10 predajcov, na druhej už 10 x 10 = 100. Čím viac úrovni pod ním, tým väčší zisk. Je zrejmé, že najviac zarábajú tí na vrchole siete, najmenej tí naspodku. Dodajme ešte, že tento systém je možné aj zneužiť. Príkladom sú podvodné spoločnosti známe aj pod označením pyramídy.

História a súčasnosť network marketingu

Prvou spoločnosťou, ktorá využívala multi-level marketing, bola v 40. rokoch minulého storočia americká firma Nutrilite (predtým California Vitamins). V roku 1972 ju kúpila spoločnosť Amway, ktorá je dodnes najväčšou v tejto oblasti. Podiel sieťového marketingu na priamom predaji postupne stúpal, v Spojených štátoch už dosahuje viac než 95 %. Najviac sa touto formou predávajú produkty spadajúce do kategórií „kozmetika a starostlivosť o telo“, „zdravie“ a „domáce potreby“. Okrem už spomínanej spoločnosti Amway sú aj u nás dobre známe značky ako Avon, Mary Kay či TianDe. Novým impulzom pre rozvoj MLM sa stal internet a sociálne siete.

Network marketing sa preto mnohým môže javiť ako zaujímavá príležitosť, ako zarobiť. Ešte predtým, než si zvolíme túto cestu, by sme si však mali odpovedať na kľúčovú otázku, či máme na priamy predaj osobnostné predpoklady. Otvorene treba priznať, že sieťový marketing nie je pre každého.